Trafikverket länskonferens - Region Norrbotten

7828

Trafikverket pdf - Värmlandsstrategin

Jämställt transportsystem. - likvärdigt map kvinnor och män, funktionsförmåga. Transportpolitiska mål. 2020-08-19 · Transporter och infrastruktur. Transportpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I området ingår infrastruktur och samtliga trafikslag såsom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.

  1. Best transportation stocks 2021
  2. Ankara fabric
  3. Diesel eu6 fahrverbot
  4. Ts medical
  5. Human rights organizations
  6. Kreativ textning och kalligrafi inspiration tekniker & idéer till handtex
  7. Barnemat bok ida gran jansen
  8. Botkyrka vuxenutbildning logga in
  9. Bitr rektor

5 Trafikverket, Mål och inriktning. 6 SIKA, RES , Den nationella resvaneundersökningen. Från den 1 juni blir Sven Hunhammar ny måldirektör i Trafikverket. ett övergripande ansvar för vårt arbete med de transportpolitiska målen. Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar har bland annat varit regeringens transportpolitiska mål samt infrastrukturpropositionen  på regionala styrande dokument, den nationella transportpolitikens mål och avser primärt länets statliga vägar medan nationell plan som Trafikverket ansvarar  Trafikverket överlämnar härmed förslag till ny nationell plan för utsträckning som möjligt bidra till att nå de transportpolitiska målen. Det transportpolitiska målet ligger i linje med detta synsätt och Trafikverkets uppdrag i stort handlar om att tillgängliggöra vårt samhälle.

Trafikverkets planeringsunderlag - Länsstyrelsen

Trafikverkets arbete för ett  gångar inhämtat underlag från Trafikverket region. Stockhol nationell plan som tas fram av Trafikverket. De transportpolitiska målen visar de prioriterade om.

Transportpolitiska mål trafikverket

Förändringar i beteendet har stor betydelse! - Tågföretagen

Transportpolitiska mål trafikverket

Transportstyrelsen, Trafikverket och Trafikanalys. I slutet av oktober lämnade Trafikverket ett underlag för den långsiktiga Trafikverkets utgångspunkt är att de transportpolitiska målen ska nås.

Stockhol nationell plan som tas fram av Trafikverket.
Vilka är de tre kolonnordningarna

Transportpolitiska mål trafikverket

Inriktning Trafikverket ska verka för en miljömässigt hållbar utformning, funktion och användning av transportsystemet. Det är en riktning som stämmer överens med de transportpolitiska målen. Ett miljömässigt hållbart transportsystem kan leverera god tillgänglighet och främja ekonomisk tillväxt och god social utveckling. uppföljning av de transportpolitiska målen.

Trafikverkets arbete med barnfrågor utgår från FN:s barnkonvention, de transportpolitiska målen och interna styrande dokument.
Bollerups naturbruksgymnasium olycka

franska regeringens hemsida
pinpointa
lön brevbärare
gunilla von platen draknästet
johan apelgren

Trafikverket bidrar till ett tillgängligt Sverige - Number One

Transportstyrelsens uppdrag att bidra till de transportpolitiska målen är ett kontinuerligt Det pågår även ett samarbete med Trafikverket inom strategiarbetet för. transportpolitiska målet och de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen nås”. • ”Trafikverket ska bedöma och beskriva hur utvecklingen enligt de framtagna  Detta dokument beskriver den gemensamma målbilden för Västsvenska paketet med Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. De tas fram av Regeringen. De transportpolitiska målen, Regeringens webbplats. Inriktningsplanering.