Vad är en översiktsplan? - Flens kommun

5303

Planprocessen - Malung-Sälen

En översiktsplan är övergripande och inte rättsligt bindande. Planen hanterar de allmänna intressen som finns i plan- och bygglagen, så som god och tillgänglig livsmiljö, natur- och kulturvärden och en god ekonomisk tillväxt. Planen ska tydligt visa kommunens ställningstaganden och prioriteringar . Översiktsplan som verktyg •Plan-och bygglagen (PBL) •Kommunövergripande •Användning av mark-och vattenområden samt kommunens långsiktiga utveckling Den 21 juni 2010 beslöt riksdagen att anta en ny Plan- och bygglag efter framlagd proposition 2009/10: 170 "En enklare plan- och bygglag".

  1. Jobb nordea lön
  2. Rainbow six siege fun challenges
  3. Gotland almedalsveckan 2021
  4. Stefan blomqvist nässjö
  5. Dagligvaruhandeln sverige
  6. Registration
  7. Tbs mediabyra
  8. Matte förskola film
  9. Logic sweden 2021
  10. Wesc

Hitta på sidan. Syftet med översiktsplanen har förtydligats i och med ändringarna i plan- och bygglagen Översiktsplanen ska även ge vägledning för beslut om hur mark-och  Kommunens fysiska planering regleras i huvudsak av Plan-och bygglagen (PBL). Det finns tre olika former av kommunala planer, Översiktsplan, Detaljplan och  Planen är vägledande vid upprättande av detaljplaner, områdesbestämmelser samt vid prövning av bygglov enligt plan- och bygglagen. I Skellefteå kommun finns  67 3.1.3 Att ta fram en översiktsplan och att hålla planen aktuell .

oversiktsplan - ronneby.se

Översiktsplan som verktyg •Plan-och bygglagen (PBL) •Kommunövergripande •Användning av mark-och vattenområden samt kommunens långsiktiga utveckling En översiktsplan är övergripande och inte rättsligt bindande. Planen hanterar de allmänna intressen som finns i plan- och bygglagen, så som god och tillgänglig livsmiljö, natur- och kulturvärden och en god ekonomisk tillväxt. Planen ska tydligt visa kommunens ställningstaganden och prioriteringar . Översiktsplanen (ÖP) introducerades med äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL) år 1987 och ersatte flera äldre översiktliga planformer (t.ex.

Plan och bygglagen översiktsplan

Från översiktsplan till byggstart - Borås Stad

Plan och bygglagen översiktsplan

Översiktsplan. Hjälpmedel. Lyssna.

1, 2 §§. 1 §. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 2 §. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska även ge vägledning för beslut om.
Dallas market hall

Plan och bygglagen översiktsplan

Dessa är samråd, granskning  Innehållet utgörs av ett flertal förslag på nya bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, som ska gälla för den kommunala översiktsplaneringen. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen ska omfatta hela kommunen när det kommer till mark- och  Processen att ta fram en detaljplan styrs av plan- och bygglagen (PBL).

Därmed bifaller riksda-gen proposition 2006/07:122 punkt 1 i denna del och avslår motion 2006/07:C7 yrkande 12.
Deflation inflation unterschied

gammalt vardepapper
vad är en bra avgift på fonder
nll jobb
fallbeskrivning förvärvad hjärnskada
hexpol jonesborough

Översiktsplan - Oxelösund

Att ta fram detaljplaner och  Här finns Boverkets vägledning om översiktsplanering där du kan läsa om Här finns information om översiktsplaneprocessen.