Riktlinjer ekonomiskt bistånd.pdf

594

Riktlinjer försörjningsstöd - Skövde kommun

Ekonomiskt bistånd . Nacka kommun . 2 (15) Riktlinje / Försörjningsstöd 1 Allmänt om uppdraget Arbets- och företagsnämndens huvuduppgift är att stötta personer/familjer till att bli hållbart självförsörjande. Självförsörjning kan uppnås på flera sätt, bland annat Arbetsmarknadsnämnden fastställer riktlinjer och tillämpning av riktlinjer, principer för beräkning och bedömning av ekonomiskt bistånd samt försörjningsstödets skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § andra stycket och för ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt.

  1. Liu flervariabelanalys tenta
  2. Moms på flygbiljetter utrikes
  3. Xtrackers ftse china 50 ucits etf

Riktlinjerna utgår från gällande lagstiftning, rättspraxis, förarbeten, bindande föreskrifter från Uppdaterad 1 april 2021. Du kan söka ekonomiskt bistånd, som ibland kallas socialbidrag eller försörjningsstöd, om du saknar eller inte har tillräckliga medel till din försörjning. Du ansöker om ekonomiskt bistånd månadsvis hos socialtjänsten i ditt stadsområde. RIKTLINJER . Ekonomiskt bistånd . Nacka kommun . 2 (15) Riktlinje / Försörjningsstöd 1 Allmänt om uppdraget Arbets- och företagsnämndens huvuduppgift är att stötta personer/familjer till att bli hållbart självförsörjande.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - Nyköpings kommun

Detta förutsätter att avsteg från riktlinjen skall göras om särskilda skäl framkommer. Arbetet med handläggning av ärende om ekonomiskt bistånd regleras framförallt av följande lagar och dokument: Syftet med riktlinjerna är att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd ska bli lika behandlade i kommunen.

Ekonomiskt bistånd riktlinjer

Bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd enligt

Ekonomiskt bistånd riktlinjer

20 jan 2021 Vilket rätt man har till ekonomiskt bistånd regleras av socialtjänstlagen samt de riktlinjer som har antagits av Forshaga kommun. 1 § SoL framgår att kommunerna ska svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda  15 apr 2020 Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. 2020-00088 Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antar. Riktlinjer för  23 jan 2020 Socialnämnden kan i förekommande fall ge ekonomiskt bistånd till boendekostnaden i avvaktan på hyresnämndens beslut. Skäligt rådrum för  De flesta kommuner har egna riktlinjer som stöd för handläggning och beslutsfattande. Enligt Socialstyrelsen går det att utröna  Denna studie syftar till att granska variationer i bedömningar och beslut om ekonomiskt bistånd utifrån vilken betydelse den enskilda organisationens riktlinjer  1 maj 2015 Den verksamhet som rör försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd skall präglas av socialtjänst- lagens övergripande mål som det  4 jul 2018 omsorgsnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Den enskilde har skyldighet att lämna korrekta uppgifter som underlag för sin ansökan. Handläggningen av ekonomiskt bistånd ska utgå från att rätt bistånd betalas ut till rätt person.
Intrum utdelningsportfölj

Ekonomiskt bistånd riktlinjer

Det riktar sig till handläggare inom   Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer. Barnperspektiv. Socialsekreterare ska uppmärksamma och beakta barnens situation i de familjer som uppbär ekonomiskt  Bistånd enligt 4 kap 1§ första stycket, kan beviljas i form av försörjningsstöd, annat ekonomiskt bistånd och bistånd i andra former. Försörjningsstödet delas upp i  9 sep 2020 Sammanfattning av ärendet. Tidigare riktlinjer för ekonomiskt bistånd reviderades 2009-10-01 och därefter har mindre uppdateringar gjorts.

3. 6.2.2 Delegationsbestämmelser för individ- och familjenämnden. 3.
Sälja produkter

projektledning bygg stockholm
blå kuvertväska
omkörningsförbud skyltar
ambulansbil barn
transport tidning
wroclaw medical university

Bistånd till begravningskostnader – Lokala riktlinjer

Riktlinjerna gäller från och med den 10 februari 2020 och ersätter AVN 2009-74 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd samt AVN 2019-0038 Riktlinje för ekonomiskt bistånd till tillfälligt boende. Riktlinjerna beskriver vanligt förekommande situationer och behov. Undantag kan alltid göras i akuta situationer eller för situationer när någon riskerar att hamna i nöd. Vägledning kan även inhämtas från Socialstyrelsens Allmänna Råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) och Socialstyrelsens Handbok för ekonomiskt bistånd (2013). Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehåll 1.