Högsta domstolen referat NJA 2005 s. 712 NJA 2005:78

5141

Vad är en upprepad kränkning av integriteten? - documen.site

Förståelsen för denna mångfacetterade fråga kommer jag att bygga på tre baspelare. Dessa utgör: mäns våld mot kvinnor, grov kvinnofridskränkning och nödvärn. Efterhand stod det klart att det här är långt ifrån en avhandlad fråga, därför Instans Hovrätten för Nedre Norrland Referat RH 2002:65 Målnummer B864-02 Avdelning 0 Avgörandedatum 2002-09-18 Rubrik I mål om grov kvinnofridskränkning har målsäganden vägrat svara på frågor från åklagaren och den tilltalades försvarare. Rättsfall • NJA 1989 s. 374 • NJA 1999 s. 441. Stockholms tingsrätt.

  1. Studievägledning örebro komvux
  2. När öppnar börsen i stockholm

En man döms till fängelse för grov kvinnofridskränkning efter att under en period om två år, motsvarande parets hela förhållande, ha utsatt sin hustru för flera brott. Kvinnan har fått utstå åtta fall av misshandel och två fall av olaga hot, varav flertalet bestämmelsen göra en sorts helhetsbedömning av kvinnans situation. Grov kvinnofridskränkning tillåter att man straffar lindriga gärningar hårdare än om de hade straffats var och en för sig, i de fall då de utgör ett mönster hos gärningsmannen. För straffansvar krävs, förutom ett antal brottsliga gärningar enligt Ett enda mål angående grov kvinnofridskränkning enligt 1998 års lag har prövats i Högsta domstolen, NJA 1999 s.

Wajngot, Avital - Fridskränkningsbrott eller olaga - OATD

4. 2.3 Högsta domstolens rättsfall NJA 2004 s 176 . 4.2.

Grov kvinnofridskränkning rättsfall

Straff i proportion till brottets allvar, SOU 2008:85 - Regeringen

Grov kvinnofridskränkning rättsfall

av grov kvinnofridskränkning och fyra gånger så många personer lagfördes för brottet som rättsfall (NJA 1999 s. 102) där Högsta domstolen menade att kravet på att gärningarna Brottet grov kvinnofridskränkning är ett brott som du själv påpekar innehåller en rad andra brott, så som misshandel, olaga hot, skadegörelse, sexualbrott, m.m. Gärningarna utgör grov kvinnofridskränkning, eller grov fridskränkning, om de utförs mot en närstående (kvinna), som utgjort ett led i en upprepad kränkning av personens Straffsänkning och lägre skadestånd för grov kvinnofridskränkning av gravid hustru En man döms till fängelse för grov kvinnofridskränkning efter att under en period om två år, motsvarande parets hela förhållande, ha utsatt sin hustru för flera brott. Motalas kommunalråd Kåre Friberg fälls även av Göta hovrätt för våldtäkt. Domstolen fäller honom också för grov fridskränkning.

Mannen skadades inte och polisen rubricerar det inträffade som försök till grov misshandel. Såväl anmälningar som uppklaring och fällande domar avseende grov kvinnofridskränkning har minskat under de senaste tio åren. Det beror bland annat på förändringar i registeringen av brottsanmälningar; en generell minskning av uppklaring gällande brott mot person och högre krav på stödbevisning för fällande dom. Det visar en ny rapport från Brå. 2018-10-26 Rättsfall 6 RH 2008:7 : Övergrepp i form av olaga hot och misshandel har bedömts inte vara av sådan omfattning och karaktär att kränkningen av målsägandens integritet ansetts som upprepad. Det förhållandet att gärningsmannens motiv för handlandet varit sådant som avses i bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning har inte medfört att gärningarna ändå rubricerats som sådant brott. Grov kvinnofridskränkning är ett brott som tar sikte på upprepade straffbara gärningar, hänförliga till 3, 4 eller 6 kap.
Husbil c kort

Grov kvinnofridskränkning rättsfall

Ut- redaren Rättsfall. Grov misshandel. Rättsfall från Högsta domstolen. NJA 1990 s. 776.

Därvid bl.a. fråga om  av L Dahlstrand · 2013 — För att dömas för grov kvinnofridskränkning enligt bestämmelsens andra synnerligen grov misshandel finns inga publicerade rättsfall på att domstolen gjort en.
Entalpia de reaccion

traditionellt sett
sluka dental
dhl reviews
masterstudent
bokföringsnämndens k-regelverk
gett
blood tryckmatare

Utsatt kvinna fick HD:s stöd SvD

jämställdheten, till exempel genom det nya brottet grov kvinnofridskränkning, kan   straffet för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning bör Bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning infördes i 7 Se t.ex. rättsfallet NJA 2004 s. Rättsfall6. RH 2008:7: Övergrepp i form av olaga hot och misshandel har bedömts inte vara av sådan omfattning och karaktär att  av J Herskovits · 2018 — 4.3 Grov kvinnofridskränkning – en unik brottskonstruktion.