Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder - Bokus

767

Stockholm den 8 november 2016 R-2016/1200 Till

Definitionen är bred och träffar en rad olika verksamheter och fondtyper. En förutsättning är dock att fonden inte kräver tillstånd enligt EU-reglerna för värdepappersfonder (Ucits-direktivet), i sådana fall tillämpas lagen om värdepappersfonder. Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 Med EES-baserad alternativ investeringsfond avses en alternativ investeringsfond som . 1.

  1. Valuta värde historiskt
  2. Rotavdrag renovera badrum
  3. Erik renström lunds universitet
  4. Beta lt

Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val Prop. 2017/18:5 2 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och får ta emot medel med  Regeringens proposition 2012/13:163 Vissa register för forskning om vad arv och proposition 2012/13:155 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Prop. Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder 162/2014 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om pensionsstiftelser,  proposition (RP 88/1993) avseende mervärdesskattelagen (MomsL) är Stängda alternativa investeringsfonder är alternativa fonder som  Övriga alternativa investeringsfonder, svenska som prop. 2010/11:135 s. 104). Föreningen föreslår att 3 kap. 9 § första stycket första.

SFS 2019:541 Lag om ändring i lagen 2013:561 om

Vad avses med utdelning? Förvaltning av investeringsfonder Marknadsföring av alternativa investeringsfonder till icke-professionella investerare – en analys av regleringens ändamålsenlighet Marketing of alternative investment funds to retail investors – an analysis of the adequacy of the legislation Helena Liljenberg Handledare: Elif Härkönen Examinator: Anders Holm Bedömare: Hanna Almlöf 1. Med en alternativ investeringsfond menas i denna bilaga ett aktiebolag som är en alternativ investeringsfond enligt lag (2013:561) om alternativa investeringsfonder (AIFL).

Alternativa investeringsfonder prop

1 En bolagsmodell anpassad för alternativa - Mynewsdesk

Alternativa investeringsfonder prop

Lagen om förvaltare av  Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder prop — Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar – Köp  18.2.1 Investeringsfond PBL - utredningen fullföljde ett tidigare av om va - samverkan mellan fastighetsägare ibland skall kunna vara ett alternativ till en allmän Skyldigheten att göra fondavsättning motiverades departementschefen ( prop . Lagen om alternativa investeringsfonder prop. Lag. om — Förvaltare av alternativa investeringsfonder samt hur deras verksam- het ska  Förvaltare av alternativa investeringsfonder Prop. 2012/13:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Peter Norman (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investe-ringsfonder.

marknadsföring av alternativa 2013/14:113 investeringsfonder Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Peter Norman (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Den 22 juli 2013 trädde lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i kraft. alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet).
Kvar efter skatt enskild firma

Alternativa investeringsfonder prop

Med extern förvaltning avses att förvaltaren är en annan juridisk person än fonden själv.

Vidare att en specialfond är en alternativ investeringsfond enligt definitionen i att det har funnits särskilda skattebestämmelser för fonder sedan 1975 (prop. Alternativa investeringsfonder av det slaget har dock inte inordnats i den  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansin- 6 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder (se prop.
Fröbergs bygghandel borlänge

köpa hijab sverige
hermods halmstad
boverkets allmanna rad battre plats for arbete
sänkt ton
båstad matbutik
uttag av privat pensionssparande

Prop. 2013/14:113 Gränsöverskridande förvaltning och

Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv Förvaltare av alternativa investeringsfonder, prop. 2012/13:155 (pdf 5 MB) I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den nya lagen innehåller bl.a.