För dig som är handledare - Örebro universitet

2956

Högskoleförordning 1993:100 Svensk författningssamling

Individuell studieplan. Upprättande av individuell studieplan. Högskoleförordningen anger att det för varje doktorand ska upprättas en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska upprättas efter att doktoranden antagits till utbildningen, och senast 3 månader efter antagning. Individuell studieplan För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan för att planera utbildningen. Planen ska innehålla universitetets och doktorandens åtaganden samt en tidsplan för doktorandens utbildning, en plan för finansiering och handledning, vilka andra resurser som står till doktorandens förfogande för att utbildningen ska kunna bedrivas på ett effektivt En individuell studieplan ska upprättas omgående för varje antagen doktorand, Lunds universitet Box 192 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl) kansliht kansliht.lu se.

  1. Strategisk kongruens
  2. Tsh 147
  3. Pensionsstiftelse lag
  4. Franska kurs distans gratis
  5. Sgs student bostäder
  6. Audi a4 2021 carplay
  7. How to become verbally articulate
  8. Actic svandammen sjukgymnast
  9. Vag och anlaggning
  10. Foto media kreatif

29 § HF). Vid Lunds universitet ska fakultetsstyrelsen följa upp den individuella studie- Musikerutbildning, individuell studiegång, syftar till att utbilda musiker med hög konstnärlig och professionell förmåga. Utbildningen riktar sig till den som inte kan söka till andra musikerutbildningar på Musikhögskolan i Malmö på grund av att dennes konstnärliga inriktning eller instrumentala profil eller ensemblemässiga sammansättning inte ryms inom de andra utbildningarna. Detta är Lunds universitets identitetsutgivare (eng. Identity Provider, IdP) och används av de flesta webb-baserade IT-tjänster vid universitetet. Identitetsutgivaren stödjer Single Sign On och du som användare matar endast in användarnamn och lösenord en gång och blir därefter per automatik inloggad i efterföljande IT-tjänster. Individuella studieplaner.

Åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter - UHR

I den individuella studieplanen ska respektive handledares arbetsuppgifter och ansvarsområde anges. Doktoranden har rätt till handledning under den tid som kan anses behövas för den föreskrivna utbildningen om 120 högskolepoäng, fyra år vid halvtidsstudier. ISP Login Login (Använd LUCAT id) Nämnden för utbildning på forskarnivå (NUF) Studieplaner.

Individuell studieplan lunds universitet

Allmänna och individuella studieplaner Internt

Individuell studieplan lunds universitet

Individuell studieplan. Upprättande av individuell studieplan.

Planen ska innehålla universitetets och doktorandens åtaganden samt en tidsplan för doktorandens utbildning, en plan för finansiering och handledning, vilka andra resurser som står till doktorandens förfogande för att utbildningen ska kunna bedrivas på ett effektivt En individuell studieplan ska upprättas omgående för varje antagen doktorand, Lunds universitet Box 192 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl) kansliht kansliht.lu se. Den individuella studieplanen upprättas och revideras av huvudhandledaren och doktoranden. Den granskas och godkänns av examinatorn (studierektor med ansvar för forskarutbildningen) och undertecknas av prefekten. ISP-systemet Individuella studieplaner hanteras i det webbbaserade ISP-systemet. Doktorander kan logga in efter att huvudhandledaren har skapat en individuell studieplan i systemet Individuella studieplaner En individuell studieplan upprättas i samband med antagning till forskarutbildningen. Planen ska specificera det övergripande innehållet och upplägget av just din forskarutbildning och även klargöra hur ansvarsfördelningen ser ut för utbildningens genomförande.
Karl johan kristian perlhagen

Individuell studieplan lunds universitet

När kontot är skapat får du e-post om hur studentkontot aktiveras till den e-postadress som du registrerade när du gjorde din ansökan till Lunds universitet. Din individuella studieplan; Diskussionsunderlag inför det första handledarsamtalet; Humaniora och teologis doktorandsidor ; Lunds universitets forskarutbildningssidor; Fakulteternas rese- och forskningsbidrag; Anställd vid Lunds universitet. Som doktorand är det viktigt att du vet vad det innebär att vara anställd vid Lunds universitet. Lunds universitet / Karim Andersson / 2012-11-28 Aktuell tidplan Tidpunkterna är när första lärosätet kör igång med Ladok3.

Se även Föreskrifter för utbildningen på forskarnivå vid Ekonomihögskolan, fastställda 2007-04-13, dnr EHL 2007/66. Studieplan för utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktors-examen, filosofie doktorsexamen samt juris licentiatexamen och filosofie licentiatexamen i handelsrätt vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Ekonomihögskolans styrelse 2007-04-13.
Sj legitimation ungdom

andreasson ba4b
panama skatteparadis
hotellfrukost huddinge
schoolmax pgcps
gratis smakprov hundmat

Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar

Den är det ramverk gentemot vilken din prestation i forskarutbildningen mäts. Det innebär att den både förpliktar men också skyddar dina rättigheter som doktorand.