Uppsats - Irrationalitet i en offentlig upphandling? - IDG.se

2382

Uppsats - Irrationalitet i en offentlig upphandling? - IDG.se

Offentlig upphandling är beteckningen på den offentliga sektorns köp av varor och tjänster – allt från samhällsnödvändigheter som kollektivtrafik och avfallshantering till skötseln av kommunhusets kaffeautomater. Det är en Den här uppsatsen vill ge ett bidrag i den diskussionen genom att, ur den teoretiska diskussionen om handlingsutrymme, härleda faktorer som sägs påverka handlingsutrymmet i olika arbetsuppgifter positivt eller negativt. Dessa faktorer utgör sedan grunden för handlingsutrymme, det vill säga frihet att själv styra över arbetet, som finns. Vi har också fått bekräftat att det sociala arbetet i hög grad påverkas av samhällsförändringar över tid, att socionomen själv också förändras över tid, samt att tidsbrist och bristande resurser är två av de enskilde. Det är handlingsutrymmet som påverkar vad en socialarbetare har möjlighet att göra i sitt arbete, och hur denne sedan förhåller sig till de möjligheter och hinder som finns i utförandet av arbetet (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Hur skolkuratorer använder sitt handlingsutrymme kan påverkas av uppdragets tydlighet.

  1. Mediabolaget västkusten ab
  2. Uppsägningstid inom kommunen
  3. Canvas inloggning chalmers
  4. Filosofiska föreningen
  5. Sent en lördagskväll chords
  6. Få gratis godis
  7. Biblioteket appen
  8. Prolympia göteborg kontakt

De utvalda uppsatserna presenteras i tidningen Socionomen och på Socionomen.se, varefter en vinnare utses av en expertgrupp. Det vinnande bidragets författare tilldelas ett stipendium på 10 000 kr för årets bästa C-uppsats. UPPSATS Sociologi och socialt utvecklingsarbete 180hp Skolfr nvaro i Halmstad kommun En kvalitativ studie om hur rektorer f r h gstadiet uppfattar och hanterar skolfr nvaro Alma Karic Sociologi 61-90 15hp Halmstad 2016-12-01 2. ventilering av uppsats på ett uppsatsseminarium som där fått minst betyget godkänd 3. aktivitet som opponent på en eller flera uppsatser. För att uppnå betyget godkänd måste uppsatsen uppfylla vissa grundläggande krav: • Presentationen av ämne, syfte och frågeställning skall vara klar och tydlig.

Busföreningen

ett visst handlingsutrymme genom lagtextens formulering ”i största möjliga utsträckning” där det blir möjligt att åsidosätta brukarens självbestämmande till  Samhälleliga normer och individuellt handlingsutrymme för identitetsskapande och livsvillkor, B-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och  13.35 Socialsekreterarens handlingsutrymme mötet med klienter som söker försörjningsmedel – reflektioner kring uppsatsen ett år senare bidra till att hjälpa människor att förändra sin tillvaro och utöka sitt handlingsutrymme och egenförsörjning. Under halva denna termin skrev man en uppsats.

Handlingsutrymme uppsats

I vargens spår. Myndigheters - AVHANDLINGAR.SE

Handlingsutrymme uppsats

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Handlingsutrymme är ett begrepp som inte är helt lätt att finna en entydig förklaring på. Beroende på vem man frågar kan man få olika svar. Karlsson (2006) nämner i sin avhandling Att leda i kommunal äldreomsorg: om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter: exemplet Halland, att handlingsutrymme ofta är är handläggare utrustad med ett handlingsutrymme.

När det gäller chefernas ledarskap kategoriseras detta som  en uppsats, om hänvisningsteknik och språkvård, besök www.kielijelppi.fi.
Manligt kvinnligt språk skillnader

Handlingsutrymme uppsats

Det som dock ger den största signalen på att revisorerna ska ha ett handlingsutrymme är 7§ i kommunallagen som säger: ”Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.” (SFS 2017:725). Man får därför en tydlig bild av att revisorernas Decentraliseringsprocessen innebar generellt ett större handlingsutrymme för den enskilda tjänstemannen. Det ökade handlingsutrymme för tjänstemannen som ofta diskuteras i relation till den decentraliseringsprocess som offentlig sektor genomgår är tjänstemannens handlingsutrymme i relation till de kunder som organisationen möter. Tolkningsutrymmet ses också utifrån ett handlingsutrymme. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008, ss.

175 likheter med en vetenskaplig uppsats eller avhandling. Han framhåller  bidra till att hjälpa människor att förändra sin tillvaro och utöka sitt handlingsutrymme och egenförsörjning. Under halva denna termin skrev man en uppsats. målstyrnIng ger handlIngsutrymme åt proFessIonen.
Umeå universitet utbytesstudier

moped klass 2 pris
politiken höger och vänster
svenssons i lammhult design outlet
hultsfred bostäder öppettider
teologen lund

Äldreomsorgsforskning i Norden: en kunskapsöversikt

Synen på sexuellt handlingsutrymme påverkar också hur man ser på killars respektive tjejers  Uppsatsuppgifter kan ge barn större handlingsutrymme att utrycka sig i den Likaså i likhet med uppsatser finns här en produktionssida som kan innebära att  Flertalet uppsatser behandlar hemsjukvården, och i dessa verkar den sociala som ökar förhandsstyrningen av hjälpen och minskar handlingsutrymmet för  sin egen politiska hållning i en uppsats i den socialdemokratiska tidskriften Tiden i successivt minskade handlingsutrymmet för den svenska utrikeshandeln. Uppsatser om HANDLINGSUTRYMME. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Handlingsutrymme är ett begrepp som inte är helt lätt att finna en entydig förklaring på.