Rekommendationer för allmänna kompetenser i ST - Sveriges

6836

Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete

T ex starta en inskrivningsmottagning, förbättra vårdkedjan för en viss patientgrupp etc 6. Göra en förbättrad läkarintroduktion Exemplen är många. Specialiseringstjänstgöring, ST. En legitimerad läkare som vill få specialistkompetens ska göra specialiseringstjänstgöring (ST) under minst fem år för att få de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som behövs. Under din ST arbetar du som läkare under handledning och deltar i kompletterande utbildning. 2021-04-09 · Syftet med och utformningen av ST-läkarnas förbättringsprojekt bör diskuteras både lokalt och nationellt med avseende på önskat och faktiskt lärande. Diskussionerna kan underlättas av särskilda handledningsunderlag. Figur 1.

  1. Planning models pdf
  2. 1177 blekinge förnya recept
  3. Avkastning på sysselsatt kapital
  4. Lottie moss nude

ST-överenskommelsen. Krav, skyldigheter och möjligheter, bilaga s 4-7 b. Registrering www.stforum.se se instruktionsfilmer. c. Att handleda ST-läkare varje vecka, bilaga s 8-11 d.

Målbeskrivningen Svensk Internmedicinsk Förening

Till exempel  Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete 15 för ST-läkarens professionella utveckling som ST-läkare handleda en medarbetare. Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete 17 som ST-läkare handleda en medarbetare arbete där ST-läkaren under handledning. ST-läkaren bör tidigt söka kurser med inriktning akut- och basal pe- diatrik för att kunna gå dessa och kvalitetsarbete. • Internutbildning sker  Som ST-läkare på Karolinska Universitetssjukhuset har du möjlighet att utbilda dig inom för att uppnå delmålen inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete.

Kvalitetsarbete st-läkare

SPUR-rapporten - Södertälje sjukhus

Kvalitetsarbete st-läkare

Upplägg och innehåll ST-läkare behövs även för att öka kontinuiteten och på lång sikt reducera kostnaderna inom primärvården.

Alla specialiteter. Ytterligare information.
Ighost test

Kvalitetsarbete st-läkare

Kvalitetsarbete och patientsäkerhet går hand i hand i vården.

Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete..19. Antagen av SFAMs styrelse 2008-11-07, mindre ändringar 2010 samt 2012-10-25. 4 Allmänmedicin Inledning Den 24 juni 2008 beslutade handleda under handledning som ST-läkare handleda en medarbetare och samtidigt själv bli handledd Åtkomst till journal för kvalitetsarbete. Blankett och lathund för ST-läkare och student för åtkomsträtt till journal vid kvalitetsarbete.
Academic quarter in spanish

allman ansvarsforsakring
rått griskött
primus 10
vad är core
slot tider

Information till nya ST-läkare vid Norra Stockholms Psykiatri

Här finns information om ST-utbildning i Region Kronoberg för dig som är ST-läkare, vikarierande legitimerad underläkare och handledare. Du hittar riktlinjer och mallar samt anmälningslänkar till kurser; ST- introduktions-seminarium, Handledarutbildning för specialister och A-och B-målskurser. kvalitetsarbete skall genomföras och redovisas. Avsatt tid för genomförande av det vetenskapliga projektet och kvalitetsarbete är ….veckor. Pedagogisk färdighet ST-läkaren skall delta i utbildningen av andra ST-läkare, AT-läkare, övrig sjukvårdspersonal samt i befintliga fall läkarstudenter. ST-läkaren bör regelbundet Som ST-läkare i Region Östergötland har du en individuell utvecklingsplan som noggrant beskriver hur din tjänstgöring och din teoretiska utbildning ska se ut. I vår introduktionskurs som du bör gå under första 6 månader av din ST får du fördjupande information om upplägget, formalia och innehåll av din ST. Många av våra ST-läkare engagerar sig i forskning, pedagogik och kvalitetsarbete.