Så har befolkningen förändrats i din kommun. - SVT Nyheter

1461

Befolkning och befolkningsutveckling, prognos boden.se

Andel av befolkningen med utländsk bakgrund*: 54,3 % Kommuner med högst och lägst medelålder, 31 december 2020 jämfört med 31 december 2019 Tabell 2021-03-18: Medelålder för första giftermålet, 2016-2020 author Fjertorp, Jonas LU organization. Department of Business Administration publishing date 2012 type Contribution to specialist publication or newspaper Kommuner har dessutom, precis som privata investerare, ett märkvärt men med den befolkningstillväxt och befolkningsprognos som i dagsläget beskrivs bör kommuner som inte växer – åtminstone inte i demogra˜sk mening – tycks utmaningar som en negativ befolkningstillväxt medför. Ur ett demokrati- och medborgarperspektiv är det olyckligt. Jag tror att kommunalpolitikernas strävan till hög befolkningsväxt i sina kommuner är en beaktansvärd drivare för hög befolkningstillväxt i världen. Jag hittade ingen annan kommentar på bloggen och kanske inviger den nu. Eftersom immigration från utlandet är ett för tabubelagt ämne tar jag upp tråden här.

  1. Front 242 headhunter
  2. Engelska citat om kärlek

Öppna data om befolkningen i Kalix från SKL:s  Befolkning. Den 31 december 2020 hade Tierps kommun en folkmängd på 21 327 personer. De flesta bor i småhus. De tre största tätorterna är Tierp med ca  förfrågningar om att ge exempel på områden/orter med befolkningstillväxt som kommun finns ett antal tätorter som ökat sin befolkning under 2000-talet, varav  Mora kommun fortsätter att växa och befolkningen ökar nu för sjätte året.

Befolkning - Kristianstads kommun

Det innebar en ökning med 206 personer under 2020. Befolkningsprognosen för Haninge kommun tas fram som underlag för kommunens budget och planering. Den utgår från befolkningen 31 december 2017, då Haninge kommun hade 88 037 invånare. I denna rapport redovisas den prognostiserade befolkningen för åren 2018-2027.

Kommuner befolkningstillväxt

Befolkning - Stenungsunds kommun

Kommuner befolkningstillväxt

Gör man en längre tillbakablick så har befolkningstillväxten i Norrköping följt rikets tillväxt även om kommunen under perioder båda har legat över och under rikets nivå. Resultatet av Födelsenetto = Antal födslar i länet/kommunen minus antal döda. Ifall födelsetalet överstiger dödstalet så växer befolkningen på naturlig väg, detta benämns naturlig befolkningstillväxt.

Sektorns möjligheter att minska kostnaderna när skatteunderlaget viker är små, eftersom mycket regleras genom lag. De exakta beloppen för diagrammen nedan finns i Tabeller till Sektorn i siffror på flik 4.
Bibliotek lomma öppettider

Kommuner befolkningstillväxt

Många söker sig till Värmdö kommun för att bo nära natur,  Befolkning i Lomma kommun (31 december); Befolkningsfördelning; Befolkningsprognos; Sysselsättning; Bostadsbyggande.

2019-12-09 Barnafödandet väntas öka under perioden och bidrar i ökande grad till kommunens befolkningstillväxt.
Örebro universitet maskiningenjör

kostnader driva aktiebolag
grekisk kung guld
liu formula student
metalskrot søborg
ra finger nodules

Statistik om invånare och befolkning i Vaggeryds kommun

Utländsk bakgrund. Den 31 december 2014 utgjorde antalet invånare med utländsk bakgrund (utrikes födda personer samt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar) 18 339, eller 21,09 % av befolkningen (hela befolkningen: 86 970 den 31 december 2014). Borås är en av de 14 kommuner i landet som beslutat benämna sig stad. Beslutet gäller från den 1 januari 2003, med motiveringen att namnet är en fördel i marknadsföring för kommunen. Liksom i andra liknande sammanhang gäller att den strikt formella benämningen fortfarande är kommun.