Anorexia nervosa - Internetmedicin

8590

KBT-behandling vid ätstörningar - Coaching

För dig som befinner dig i en livskris eller lider av ångest, stress, depression, negativ kroppsuppfattning, hetsätningsstörning eller relationsproblematik erbjuder jag effektiv terapi genom psykoterapeutisk behandling. Terapin planeras tillsammans utifrån en kognitiv beteendeterapeutisk bas, KBT. Ätstörningar är en vidare beteckning över olika diagnoser som kännetecknas av problematik kopplat till ätande. Denna problematik kan ta sig i uttryck på olika sätt, exempelvis genom att man slutar att äta, äter väldigt mycket under en kort period, gör sig av med det man ätit på olika sätt, äter mycket kontrollerat eller på annat vis påverkar sitt födointag. KBT-samtalsterapi erbjuder hjälp inom bl a stress och utbrändhet, självkänsla, social fobi, specifik fobi, ångestproblem, nedstämdhet och depression, ätstörningar samt relationsproblem - enskilt eller i parterapi. Även coaching och karriärrådgivning erbjuds.

  1. Hemosiderin deposition in brain
  2. Bästa universiteten i sverige 2021
  3. Norlandia care löner
  4. Dollarkurs prognos swedbank

Patienten och terapeuten arbetar tillsammans för att i detalj förstå patientens ätproblem och vad som gör att dessa Ätstörningar är förknippat med stort lidande och många begränsningar i det dagliga livet. Vi har över 20 års erfarenhet av arbete med olika typer av ätstörningar. Hos oss får du hjälp med bedömning av dina problem och svårigheter samt skräddarsydd behandling med KBT enligt rådande evidens. Ofta är kroppsuppfattningen förvrängd, och man ägnar mycket energi åt att nå den ideala vikten. Ätstörningar kan ta sig många olika uttryck och det är ingen tydlig gräns mellan olika former av ätstörningar såsom anorexi, bulimi, hetsätning, överätande mm. Kroppsvikten kan ofta variera mellan undervikt och övervikt. KBT-E är en kognitiv beteendeterapi som är särskilt anpassad för olika former av ätstörningar.

KBT-terapi för ätstörning - Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Behandlingen KBT-E  Det kan vara symptom som svält vid anorexia, eller kroppsliga reaktioner som uppkommer när personen har ångest. Tillsammans med en patient bildar ni ett team  Gruppbaserad KBT + Föräldra- stödskomponenter (196).

Kbt ätstörning

Internet-KBT mot ätstörning - Syre Stockholm - Tidningen Syre

Kbt ätstörning

Kan VR användas som komplement eller alternativ till KBT vid — Kan VR användas som komplement eller alternativ till KBT vid ätstörningar? De behandlingsmodeller vi arbetar med är KBT, DBT, PE (trauma) och KBT-E (​ätstörning). I arbetet ingår bland annat individuella sessioner, grupp,  15 dec. 2020 — Utöver KBT-behandling sker också många andra insatser från teamet om du har erfarenhet av KBT-behandling för patienter med ätstörning.

Ångest är ett starkt ord, jag föredrar att kalla det obehagskänsla, en kraftig obehagskänsla som gör matätande oerhört jobbigt. Det handlar inte om… Irene Andersson KBT & Existens Irene Andersson - socionom, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning. Jag erbjuder psykoterapi för enskilda i Enköping och Fjärdhundra samt parsamtal i Enköping. Psykoterapimottagningen i Enköping. I Enköping finns mottagningen på Rådmansgatan 11.
Vinterkraksjuka hur lange kraks man

Kbt ätstörning

3 mar 2021 KBT behandling analyserar tankar, känslor och beteenden med målet att Sömstörning, tex insomni; Ätstörning; Substans och spelmissbruk  Ätstörning Västerås - arbetslöshet, parterapi, familjeproblem, ensamhet, krissamtal, legitimerad Jessica Bäckström AB kbt psykoterapi & coachning logo . 25 maj 2018 3. Vad är KBT-E för något? 3. Svar: ”KBT-E är en kognitiv beteendeterapi anpassad till alla former av ätstörningar.

Ätstörningar; Sömnstörningar; Personlighetsstörningar; Psykiska besvär till följd av  Gruppbaserad KBT + Föräldra- stödskomponenter (196). • Interpersonell terapi (​194). • Läkemedel (193).
Inlärningsteorin sutherland

besiktning nummerplåt
gynekolog luleå åsa
åldersavdrag tabell länsförsäkringar
christian berner tech
aktier bok
invoice template

KBT Sverige - Mie har en ätstörning och kommer till vård

Den traditionella vården utgår från att ätstörningar är psykiska sjukdomar och behandlas med terapi (individualterapi, familjeterapi, kognitiv beteendeterapi (KBT)) och mediciner som t ex SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) eller antidepressiva. KBT-terapi för ätstörning hos psykolog i Göteborg Den som lider av en ätstörning har ofta en stark rädsla för att gå upp i vikt eller en önskan om att kontrollera vissa aspekter av kroppen. Vikten och/eller upplevelsen av den egna kroppen påverkar i stor utsträckning hur personen värderar sig själv, och kan utgöra en källa till kraftig ångest. Ätstörning, ospecificerad–denna diagnoskategori innefattar symtom som förekommer vid AN, atypisk AN, BN samt andra specificerade ätstörningar men inte i sådan omfattning att kriterierna för dessa ätstörningar är uppfyllda. Hos oss erbjuder vi på basis av bedömningen evidensbaserad behandling med KBT. Vårt team har även samarbete med idrottsnutritionist vilket kan vara en fördel i såväl behandling av ätstörningar, energibrist som vid önskan att optimera prestation med nutrition. Oavsett hur du gör, så är KBT en framgångsrik väg att bli fri från ätstörningar.