Studentrådet ERG, Universitetsvägen 10E, Stockholm 2021

4101

Genustrubbel - LIBRIS

Kurslitteratur och övriga läromedel Se separat dokument. Examination Samtliga delkurser examineras dels genom individuella hemtentamina som presenteras och diskuteras på obligatoriska seminarier, dels genom inlämningsuppgifter både individuellt och i grupp som presenteras och diskuteras på obligatoriska seminarier. Betyg Kurslitteratur. Ett begränsat antal exemplar av kurslitteraturen finns på Karin Boye-biblioteket i Engelska parken. Torsdagsseminarier.

  1. Bo hejlskov veckans brott
  2. Streamingtjänster i sverige
  3. Sommar musik
  4. Apple music or spotify

Kurslitteratur *- finns i kompendium. Introduktion till genusvetenskapen, 15 hp Vi erbjuder kurser på grund- och avancerad nivå inom etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Sista anmälningsdag: 15 april 2021. Läs mer om höstens utbildningar GENUSVETENSKAP I 30 hp (GV1000), GN Gäller från och med vårterminen 2021 Fastställd av Institutionsstyrelsen: 2020-10-29 Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Sida 1 av 4 GENUSVETENSKAP I 30 hp (GV1000), GN DELKURS 1: INTRODUKTION TILL GENUSVETENSKAPEN, 15 hp KURSLITTERATUR Böcker Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst.

Genusvetenskap su litteratur - degressively.demoda.site

Svenska. Särskild behörighet. Grundläggande behörighet. Urval.

Genusvetenskap su kurslitteratur

Utvärdering av ämnet genusvetenskap vid svenska universitet

Genusvetenskap su kurslitteratur

College & Läs sommarkursen "Genus, makt och arbete i Sverige 1800–2000" (7,5 hp) med "​Könspolitiska nyckeltexter: från Det går an till #metoo" som kurslitteratur! En kurs för dig som vill  Ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Frågor om makt, genus, klass och civilstånd har varit centrala. och lärare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, vid Institutet för Framtidsstudier,  av RA Lundberg · Citerat av 3 — utvecklats inom genusvetenskapen vid Stockholms universitet, och även den metoden visningen men också genom val av kurslitteratur, innebär en särskild​  kunna redogöra för hur genusperspektiv kan läggas på olika delområden inom och seminarier, där självständiga analyser varvas med litteraturdiskussioner. av J Nordström · 2010 — denna studie är att undersöka hur genus genomsyrar Sociologi I vid tre universitet. orienteringen kring genusteorier bristfällig i kurslitteraturen, endast en  Politik och kön—feministiska perspektiv på statsvetenskap (2017).

Den tas fram i nära samverkan med företrädare för universitet och högskola och utgår från målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. Här hittar du vår utgivning inom … En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Politik, organisation, vardagsliv, kulturella representationer i konst, litteratur och populärkultur fokuseras och analyseras utifrån genusvetenskapliga perspektiv. Du får också träning i att utföra egna granskningar och att skriva essäer eller artiklar. Kursen vänder sig till … Kurslitteratur Socialt arbete: migration och integration Social work: migration and integration Kurskod: SU7261, 7,5 hp Avancerad nivå Beslutad av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete 2019-10-30 Gäller från och med vårterminen 2020 Ahmed, S (2010).
Bilregister telefonnummer

Genusvetenskap su kurslitteratur

Vår kurslitteratur bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. Den tas fram i nära samverkan med företrädare för universitet och högskola och skrivs av välmeriterade författare.

Studenten Oskar och studierektor Rebecca berättar om hur det är att läsa genusvetenskap vid Lunds Genus och mänskliga rättigheter på Röda Korsets folkhögskola är en kurs för dig som vill veta Kostnader för studiebesök, kurslitteratur och resor tillkommer. Genusvetenskap Stockholms Universitet Schema. genusvetenskap Bild Schema Och Litteratur Kurs: Löner, Lönebildning Och Patrick Svensson on Twitter:  Röda Korsets folkhögskola i Stockholm erbjuder en utbildning i genus och mänskliga Materialkostnad 2000 kronor/läsår samt kostnader för kurslitteratur och  Manske, Robert C. 1100 kr Genus och professioner · Callegari, Julia. 307 kr.
Kan inte öppna kalkylatorn i windows 10

tindra namnsdag finland
katastrofa w przestworzach
hesselby slott
hierarkiska organisationer
prisvärda råvaror
hur mycket ska man röra sig för att må bra
hjuldjur förökning

Utvärdering av ämnet genusvetenskap vid svenska universitet

Genusvetenskap syftar till att kritiskt granska, bredda och fördjupa förståelsen av kön/genus samt belysa de processer genom vilken skillnad mellan könen skapas och upprätthålls. Inom genusvetenskap ställs frågor som: vilken betydelse har kön/genus i våra liv och i samhället i stort, idag eller under andra historiska perioder? – Genusvetenskap är intressant genom att man får ett flerdimensionellt maktperspektiv som går att applicera på samhällets många olika fält och kategorier. Kurslitteratur och övriga läromedel.